Rss Feed
Facebook button

Участие на ПГСС в международни проекти – секторна програма „Леонардо да Винчи” дейност „Обмен”

През изминалата учебна година ПГСС, гр. Чирпан разработи и спечели поредния проект по секторна програма за учене през целия живот “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” мярка Мобилност, дейност Обмен със заглавие “Развитие на професионални, педагогичес­ки и културни умения и компетенции, из­полз­вай­ки ев­­ро­пейс­кия опит в селския ту­ризъм“.

Read More »

Коледни вълнения в ПГСС

На 23 декември 2009 година в 10 часа сутринта, в Професионална гимназия по селско стопанство  беше отбелязан този толкова скъп и вълшебен за всички празник –  Коледа. С огромно удоволствие и вълнение учениците на гимназията, подготвиха кратка програма, в която се чуха стихове и сурвакарски пожелания, раздадоха се награди, танцуваха се модерни танци и хора. […]

Read More »

Учене през целия живот

На 18.12.2009г.в хотел „Шератон” се проведе първата валоризационна конференция на европейската програма „Учене през целия живот”. Събитието съвпадна с честване на десетгодишнината от създаването на Центъра за развитие на човешките ресурси/ЦРЧР/ Гости бяха:зам.министър на образованието, младежта и науката Светлана Ломева и Началника на регионален инспекторат гр. София-Ваня Кастрева.

Read More »
Translate »