Г-жа Галина Матева, старши учител по химия и опазване на околната среда в ПГСС гр. Чирпан, беше удостоена с наградата „Неофит Рилски“ за дългогодишна, цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищното образование. Почетното отличие се дава от министъра на образованието и науката. Поздравления за г-жа Матева!

Прочети »