На 27.05.2024г. в конферентната зала на ПГСС гр. Чирпан, секретарят на МКБППМН Чирпан – Петко Минчев и Таня Георгиева- мл. експерт „Туризъм и връзки с обществеността“, проведоха беседа с ученици от училището на тема „Агресията в училище и извън него“.

Прочети »

За втора поредна година ПГСС гр. Чирпан има участници в националния поход „По стъпките на Ботевата чета“. Училището ни тази година е представено от Пасьо Иванов от 10б клас, Александър Георгиев и Мартин Делчев от 11б клас. Успех момчета!

Прочети »