На 17.05.2023 г. в конферентната зала на ПГСС гр.Чирпан се проведе открит урок по английски език „Learning step by step“. Учениците от 8 а клас специалност „Електронна търговия“ с усилено изучаване на английски език и техния преподавател г-на Янко Петков, демонстрираха по атрактивен начин придобитите знания по езика пред родители, преподаватели и съученици.

Прочети »

На 17.05.2023г. Маргарита Бурова – инспектор Детска педагогическа стая в РПУ Чирпан, проведе обучение на преподавателите от ПГСС на тема „Поведение и действие при заплахи за използване на взривни устройства и актове на насилие в образователни институции.

Прочети »