Във връзка с Европейската седмица на професионалното образование, ученици от ПГСС гр. Чирпан професия „Техник-растениевъд”, посетиха Института по полски култури . Гл. ас. д-р  Валя Димитрова  организира перфектно, увлекателно и интересно представяне на дейността на института и заедно със своите колеги гл. ас. д-р Рангел Драгов, гл. ас. д-р Стоян Георгиев  и метеоролога Кольо Тодоров, […]

Прочети »