Rss Feed
Facebook button

На Вашите въпроси и тговори, както и за оказване на съдействие на граждани, желаещи да продължат образованието си в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан е сформиран консултански екип: – Емилия Рашева – ЗДУПД – Галя нинова – ЗДУД – Росица Райкова – педагогически съветник тел: 0416/ 9-24-13 Заповед за консултантски екип  

Read More »
Translate »