Изложба „Природата обича красотата“

Природата е приказна магия, вълшебница, която пази разковничето на живота. Тя е нашият дом, красота, хармония и единство.

Датата 22 април, свързваме с Деня на Земята, тогава отбелязваме и  празника на нашето училище –  Професионална гимназия по селско стопанство. По този повод открихме изложба, посветена на нея – ПРИРОДАТА, която вдъхновява творци от различни области, и прави така, че те да създават приказни творения!

На изложбата са представени фотографии, рисунки, постери и дърворезби на наши талантливи ученици, уловили магията и красотата на пролетта и природата в изложбата „Природата обича красотата“.

Г-жа Таня Тотева, директор на училището, връчи грамоти за участие на учениците.

Грамоти за фотографии получиха: Зорница Найденова 8а, Ивайло Бобев 8а, Димо Георгиев 8б, Михаил Ковачев 9а,  Наско Видев 9а, Цветелина Шишева 11б,  Диана Дешкова, Нелина Сандева, Мария Иванова и Нина Никова от 12а клас.

Грамоти за своите творби, изразени с четка и моливи върху белия лист, получиха:  Анастасия Христозова 8а; Виктория Енева 8а,  Марин Ангелов 8б, Мариела Герджикова 9а, Гергана Георгиева 9а, Тана Пенева 9а, Мелиса Сюлейманова 11б и Албена Михайлова 11б клас.

 

За изящно изваяните дърворезби бяха наградени: Симона Стефанова от 9а клас, Димитър Ковачев и Димитър Денев от 8б клас.

Грамота получи и Гергана Живкова от 11а клас, член на клуба по Етнология, представила се с приложно изкуство, също и Дженифър Жекова от 8а клас, която участва с прекрасна кукла от природни материали.

В навечерието на училищния празник и във връзка с изложбата, учениците от 8а клас, специалност„Селски туризъм“ изготвиха тематични постери, според Екологичния календар.

Грамоти се присъдиха и на Христо Нинов – ученик от 10а клас за изготвяне на екологичен проект на тема: „Изчезнали животни от картата на България“. На Радослав Радков и Мария Василева за проект „Защитени растения и животни в България“.

Благодарим на всички участници в изложбата, които направиха деня ни по-пъстър и цветен.
Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза IІ“.​