УЧАСТИЕ НА ПГСС ГР. ЧИРПАН НА ОБЛАСТНАТА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На 13 април 2018год. в  гр.Стара Загора  се проведе VI Областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране. Събитието се организира от РУО съвместно с Община Стара Загора и с партньорството на Търговско-промишлена палата и Клуб на работодателя.

На изложението участваха 20 професионални гимназии и средни училища от областта – от Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево, Мъглиж, Гълъбово, Павел баня, Гурково и Николаево.

Учениците от ПГСС гр. Чирпан  Десислава Иванова, Ивелина Боянова и Христо Нинов представиха изучаваните професии и специалности, фирмите, с които училището си партнира, изделия от практическото обучение, действащи макети, модели, инструменти и рекламни материали.