Палеонтологията – позната и непозната – среща разговор с уредника на „Гема – свят“

Членове на клубовете по интереси в ПГСС, по проект „Твоят час“ – ЕКО-клуб и клуб по Гражданско образование, посетиха палеонтологичен  музей „Гема – свят“ в гр. Чирпан.

От разказа на младия археолог Таньо Димитров учениците научиха за интересната еволюция по нашите земи и за невероятните растения и животни, които са съществували преди 7 милиони години.

В експозицията на музея хронологически са подредени морски вкаменелости – миди, охлюви, морски корали, следват кости и зъби на различни животни – коне, носорози, газели, хипариони, черепи с вкаменени мозъци.  Децата бяха впечатлени от големината на древните животни и от изложения череп на мастодонт.

Учениците разгледаха експозицията и зададоха своите въпроси към археолога г-н Димитров. Научиха кои са хората открили тези находки и къде са намерени; как са се запалили по палеонтологията; кои са най-ценните експонати в музея; как е станал възможен този музей.

Благодарихме за топлото посрещане и увлекателната беседа.

 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза IІ“.​