14 февруари 2018г.

За празничния 14 февруари, ученици от ПГСС – град Чирпан, подготвиха тематичен постер „Питанки за двама“ и изненадаха ръководството, учителите и съучениците си с изготвени за празника флаери, под формата на сърца. В част от класовете се проведе и анкета, посетена на най-великото чувство – любовта, и нагласите на младите хора към него.