НОВА ПРИДОБИВКА ЗА ПГСС

[google-translator]

Учениците от ПГСС гр. Чирпан ще имат възможност да  работят в часовете по учебна практика на съвременна 6 редова сеялка GUNGOR. Новата придобивка  е дарение от „Златекс“ ООД гр. Стара Загора. Дарението се осъществява с цел провеждане на обучение, отговарящо на съвременните изисквания на пазара на труда и ще подпомогне усвояването на практически умения и придобиването на навици от страна на учениците.