Грипна ваканция

От 24 до 26 януари 2018 год. учениците ще бъдат в грипна ваканция.