обучение на тема „Методи за позитивно взаимодействие и превенция на агресивните прояви на децата и учениците“

[google-translator]

На 09.01.2018 год. преподавателите от ПГСС гр. Чирпан участваха в обучение на тема „Методи за позитивно взаимодействие и превенция на агресивните прояви на децата и учениците“, проведено от доц.Милена Илиева от ДИПКУ гр. Стара Загора.