УЧАСТИЕ НА КЛУБ „ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО“ В ЮБИЛЕЙНИЯ КОНЦЕРТ “ ПО ПОВОД 150 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ 1867

Клуб „Художествено слово“ към Професионална гимназия по селско стопанство  град Чирпан взе участие във вълнуващо юбилейно тържество, което беше организирано от Народно читалище „Пейо Крачолов Яворов 1867“ град Чирпан по повод 150 години от създаването на културната и просветна институция. Празничният концерт се проведе в залата на Военен клуб град Чирпан на 01.11.2017год. Участниците в Клуба по художествено слово към училището бяха водещи на събитието, но и се представиха блестящо с  поетична композиция по стихове на Яворов. Георги Георгиев изпълни и  Яворовото стихотворение „На нивата“. Десислава, Силвия, Ивелина и Георги бяха бурно аплодирани от развълнуваната публика.