ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ПГСС НА ОБМЯНА НА ОПИТ В МАКЕДОНИЯ

През периода 01-03.11.2017год колектива на ПГСС  гр .Чирпан посети съседна Македония, където се срещна   с преподаватели и студенти от факултета по туризъм и кетъринг  в гр. Охрид към университета „Св. Климент охридски“-Битола.  Гостите бяха посрещнати от проф. Васко Цуцулески, който ги  запозна с процеса на обучение и материалната база. Учителите взеха участие и в практическо занятие на студентите.

Посещението на градовете Охрид, Скопие и Струга обогати впечатленията на преподавателите за миналото и настоящето на република Македония.