15 септември 2017 г. – тържествено откриване на учебната 2017/2018 година