На г-жа Таня Тотева ѝ беше присъдено званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЧИРПАН“

[google-translator]

На 06.09.2017год. на тържествената  сесия на Общински съвет Чирпан на директора на ПГСС г-жа Таня Тотева беше връчен символичния ключ на града и грамота за принос, тъй като с решение №152/27.09.2016г.на Общински съвет-Чирпан ѝ беше присъдено  званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЧИРПАН“, за обществени заслуги от голяма значимост за град Чирпан.