Разпространение на резултатите от проект

[google-translator]

Разпространение на резултатите от проект № 2016-1-BG01-KA102-023039 на тема „Европейска добавена стойност към професионалната подготовка на младите монтьори и ресторантьори“ по програма „Еразъм+“

https://www.facebook.com/PgssChirpan/videos/1516287115095304/