Разпространяване на резултатите от проект „Европейска добавена стойност към професионалната подготовка на младите монтьори и ресторантьори“

[google-translator]

На 22 юни 2017 година в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан се проведе среща за разпространяване на резултатите от проект No. 2016-1-BG01-KA102-023039 „Европейска добавена стойност към професионалната подготовка на младите монтьори и ресторантьори“ по програма „Еразъм +“.