УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

[google-translator]

На 9 май – Денят на Европа, в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан, традиционно се организира ден на ученическото самоуправление.

Членове на ученическия младежки съвет заеха местата на заместник директора по учебната дейност, завеждащия административната служба, счетоводителя, домакина. Получиха различни задачи и така се запознаха с част от ежедневната работа и отговорности на ръководството и другия персонал в училището.

Част от учениците получиха  задача да влязат в ролята  на учители и да се пробват с уроците. Те изнесоха уроци пред своите съученици.