ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРИЕМ В ПГСС ГР. ЧИРПАН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.