Демонстрация за оказване на първа помощ и действия при бедствия и аварии

[google-translator]

Ученици от кръжоците „Млад огнеборец“ и „Първа долекарска помощ“ взеха участие в демонстрация за оказване на първа помощ и действия при бедствия и аварии, организирана от РСПБЗН Чирпан.