Състезание „най – добър млад готвач“ и „най – добър млад сервитьор“

[google-translator]

На 28.02.2017г. в Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Чирпан се проведе първи училищен кръг от национални състезания: „Най – добър млад готвач“ и „Най – добър млад сервитьор“ между учениците от XI A клас, специалности „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ и „Селски туризъм“. Целта е да се представи практическо приложение на формирани в процеса на обучение знания и умения в конкретна работна ситуация.

Нашите млади готвачи демонстрираха умения за приготвяне на предварително уточнено меню, а сервитьорите – зареждане на маса за консумация, сервиране и отсервиране.

Комисията оценяваше  по точкова система. За категория готвачи комисия бяха Стоянка Тонева (готвач в ресторант „Чирпан“) и Христо Илиев (готвач и сервитьор в ресторант „Чирпан“), а за категория сервитьори – Габриела Димова (управител в хотел – ресторант „Чирпан“) и Елена Георгиева (учител по общообразователен предмет в ПГСС, гр. Чирпан). Всеки член от комисията попълни оценъчна карта за всеки състезател.

Гости на събитието бяха: госпожа Таня Тотева ( директор на ПГСС, гр. Чирпан), госпожа Емилия Рашева ( заместник – директор в ПГСС, гр. Чирпан), госпожа Галя Нинова (заместник – директор по учебната дейност в ПГСС, гр. Чирпан), госпожа Светла Радева (класен ръководител на участниците), господин Петър Шопов и господин Петко Гогов (учители по физическо възпитание и спорт в ПГСС, гр. Чирпан).

Победители в училищния кръг са: Нина Колева Никова при сервитьорите и Станимира Дешкова при готвачите.