Поредна инициатива на екоклуб ПГСС

[google-translator]

На 28 февруари 2017 година екоклуб  ПГСС при Професионална гимназия по селско стопанство, град Чирпан проведе поредна инициатива, включена в програмата на клуба, по проект „Твоят час“: „Изготвяне и представяне на електронни материали – книжка „Екологичен речник“ и мултимедийна презентация за инициативи и постижения на екоклуба“.

Гости на инициативата бяха г-жа Таня Тотева – директор на ПГСС, г-жа Емилия Рашева – зам. директор по учебно-производствената дейност, г-жа Галя Нинова – зам. директор по учебната дейност, учители и ученици.

Госпожа Тотева приветства учениците от екоклуба и техния ръководител, като им пожела да бъдат все така креативни и дейни в благородната кауза – за чиста околна среда!

Кратко представяне на дейността на клуба направи г-жа София Генова – главен учител по биология и здравно образование, а водещите Христо Нинов – ученик от IXА клас и председател на екоклуба, и Десислава Иванова – ученичка от XА клас  представиха изготвени от екоклуб ПГСС  мултимедийна презентация и електоронна книжка. Чрез презентацията присъстващите се запознаха с дейността на екоклуба, от основаването му до момента, и отличия от национални конкурси и състезания на наши ученици.  Електронната книжка бе с три раздела – „Екологичен речник“, „Зелени съвети“ и „Кои сме ние – екоклуб ПГСС“.

Учениците от екоклуба бяха подредили и кът, с техни творби – макет, рисунки, фотографии, с които ще участват в поредния национален конкурс „Водата – извор на живот“. Нашите гости получиха като подарък книжката „Екологичен календар“ и екосувенир.

Откритата инициатива завърши с обща снимка и нови идеи за бъдещи изяви!

 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.​