Информационна среща с представители на Бюро по труда

[google-translator]

На 27 февруари 2017 година, часа на класа за учениците от XII клас се проведе в конферентната зала на ПГСС, където дванадесетокласниците присъстваха на информационна среща с представители на Бюро по труда, град Чирпан. Учениците от XIIa, XIIб и XIIв се запознаха с възможностите на институцията за подпомагане на младите хора при намиране на работа, както в региона и страната, така и в чужбина.