Вино и любов

[google-translator]

На 10.02.2017година ученици от Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан, част от Арт Ателие „Приложни изкуства“ с ръководител г-жа Златина Иванова, клуб „Етнология“ с ръководител г-жа Величка Ницова и клуб „Художествено слово“ с ръководител г-жа Стоянка Търгова, взеха участие във вече традиционния фестивал „Вино и любов“, който община Чирпан организира за шести пореден път. Училищният Трифон Зарезан разлива червено уханно вино, отгледано в училищното лозе, на всички, които пожелаха да опитат от вкусната напитка, а момичетата участваха в празничния базар чрез ръчно изработени сувенири, картички и пана.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.