График за подаване на заявления за допускане и явяване на Държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование

График ЗДИ сесия май-юни