Съобщение за пътуващите ученици

На 23.01.2017 год. се възстановява пътуването по разписание за селата на автобусите на ПГСС Чирпан и училищните автобуси на община Чирпан.