Подновяване на учебните занятия на 16.01.2017 г. /понеделник/

Уважаеми ученици и родители/настойници, Със заповед на кмета на Община Чирпан Кичка Петкова ваканцията на учениците се удължава до края на седмицата. Поради разпространението на остри вирусни заболявания и неблагоприятните климатични условия – ниски температури и обилен снеговалеж, учениците в община Чирпан няма да учат до 13.01.2017 г. /включително/. Учебните занятия се подновяват на16.01.2017 г. /понеделник/.