Удължаване на ваканцията

Уважаеми ученици,
Уважаеми родители/настойници,
Във връзка със заповед №PД-01-1/03.01.2017 г. на Директора на РЗИ – Стара Загора и писмо с  № 5/ 03.01.2017 г. на Началника на РУО – Стара Загора,
ДНИТЕ от 05.01.2017 г. – 06.01.2017 г. /включително/ СЕ ОБЯВЯВАТ ЗА НЕУЧЕБНИ.

Учебните занятия ще се подновят на 09.01.2017 г. /понеделник/.