Занятие по НВО

[google-translator]

На 17.11.2016 год. се проведе занятие по НВО на ученици от ПГСС гр. Чирпан във военното поделение в с.Свобода.