Обучение на колектива на ПГСС

[google-translator]

На 04.11.2016 год.  в комплекс „Старосел “ се проведе обучение на  колектива на ПГСС гр. Чирпан на тема“ Опасности от тероризъм и превенция“. Лекторът на семинара комисар Илиян Илиев,  началник сектор „Охранителна полиция“ в ОД на МВР – Стара Загора разясни  какви  мерки трябва да се предприемат от  персонала на училището, за  предотвратяване на опасността от терористична дейност и необходими действия при появата на такава.