Кръгла маса и демонстрация в ПГСС гр. Чирпан

На 27.10.2016 год. в Конферентната зала на Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан се проведе кръгла маса на тема „Проблеми и добри практики, свързани с обучението и реализацията на учениците от Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан.
След срещата се представи демонстрация „Кухнята е празник“ за разпространение на резултатите от проект № 2015-1-BG01-KA102-014036 на тема “Превръщане на добрия европейски опит в ресторантьорството и туризма в печеливш бизнес“ по програма Еразъм + .