Разпространение на придобитите знания и умения от практика в Италия

[google-translator]

На 26.10.2016 год. в конферентната зала на ПГСС гр. Чирпан се проведе среща за разпространение на придобитите знания и умения от практика в Италия по проект № 2015-1-BG01-KA102-014036 на тема “Превръщане на добрия европейски опит в ресторантьорството и туризма в печеливш бизнес“ по програма Еразъм +. Под формата на презентация присъстващите ученици се запознаха с дейностите, извършвани от ползвателите при реализирането на заложената в проекта програма.  Бенефициентите  споделиха впечатления си от проведената практика и отговориха на въпросите поставени им от техните съученици.

Госпожа Тотева – директор на ПГСС информира учениците, че предстои избор на ползватели по проект  „Европейска добавена стойност към професионалната подготовка на младите монтьори и ресторантьори“, който ще бъде реализиран в Германия през 2017 год.