Среща на Националния ученически екопарламент

[google-translator]

На 22.10.2016г. г-жа София Генова – ръководител ЕКОклуб при ПГСС, град Чирпан и Христо Нинов – ученик от IXА клас и председател на училищния клуб взеха участие в среща на Националния ученически екопарламент, посветена на 15 години от създаването на организацията и присъстваха на общо събрание на НУЕП. Събитието се състоя в 74 СУ „Гоце Делчев“, гр. София.
ЕКОклуб ПГСС активно се включва в дейността на Екопарламента, чрез участия в проекти, конкурси и срещи за обмяна на опит между клубовете от страната.
И като на рожден ден зарадвахме домакините, в лицето на председателя на НУЕП, г-жа М. Джиджова с оригинален подарък – колаж със снимки от съвместни дейности и участия на ученици от ПГСС в екоинициативи през трите години, в които членуваме към организацията.
Училищният екоклуб планира интересни дейности и през настоящата учебна година!