Покана

 ……Ръководството на Професионална гимназия по селско стопанство Ви кани на среща на родителите, на  която ще се запознаете с:

1. ПДУ и други нормативни документи;

2.Основни акценти от Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети;

3.Избор на двама представители  за участие в събранието на родителите;

4.Събрание на родителите за избор на трима представители за членове на обществения съвет и 3 резерви.

Срещата на родителите ще се проведе на 08.11.2016г. от 17 00 часа в ПГСС.

Събранието на родителите ще се проведе на 08.11.2016г.  от 18 00 часа в конферентната зала (3 етаж).

Моля, разгледайте  нашия сайт (pgss-chirpan.com) за по-подробна информация.

 

Директор на ПГСС гр. Чирпан,

Таня Тотева