Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

[google-translator]

Уважаеми родители, съгласно чл. 265-270 от ЗПУО, предстои създаване на обществени съвети като органи за подпомагане  и контрол на управление в училищата. Предлагаме на Вашето внимание Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети. Моля, запознайте се с него, за да имате активна позиция на срещата на родителите, която ще се проведе на 08.11.2016г. в ПГСС.

 Директор на ПГСС гр. Чирпан, Таня Тотева