Тържествено откриване на учебната 2016/2017 година