ПОКАНА

ПОКАНА

 

Удоволствие е за нас да Ви поканим

на тържество по случай откриването

на новата учебна 2016 / 2017 година в Професионална

гимназия по селско стопанство, гр.Чирпан!

Място: двора на училището

Дата: 15.09.2016г.

Час: 900

От ръководството и колектива

на ПГСС, гр.Чирпан