Грамоти за участие в конкурса по превенция на наркоманиите

[google-translator]

Грамоти за Елена Георгиева – преподавател по български език и литература и история и цивилизация и учениците от ПГСС за участието им в конкурса по превенция на наркоманиите.

gramota2 gramota1