Ученическо самоуправление в ПГСС

[google-translator]

На 9 май  в ПГСС гр. Чирпан бе отбелязан Денят на Европа.  Проведе се и ученическо самоуправление. Инициатори за това бяха учениците от Ученическия младежки съвет.

Предизвикателството да се запознаят със задълженията и отговорностите на директора, помощник директора, учителите и други длъжности в училището приеха Ивелина Боянова от 10а клас директор, макар и за един ден, Петя Рангелова от 11а клас помощник директор, Бояна Нунева от 10б клас главен счетоводител, Десислава  Иванова от 9а клас завеждащ административна служба, Мария Дончева от 9б клас счетоводител и Росица Христозова от 10а клас домакин.

Надежда, Таня и Виктория от 11а клас, Мая и Мима от 8 а клас, пожелаха да заемат мястото на своите учители в часовете по Математика, История и цивилизация, Биология и здравно образование. Чрез предварително подготвени планове, нагледни материали и презентации, те се опитаха да направят часовете по-различни и интересни.

Учениците, които участваха в училищното самоуправлението, осъзнаха колко напрегната и отговорна е работата в училището. А залогът за успешно свършената работа е добрият екип.