УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГСС В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АГРОЗЛАТЕКС ООД, ЧИРПАН

[google-translator]

На 11.04.2016 г. в базата на „Агрозлатекс“ ООД в гр. Чирпан се състоя „Ден на отворени врати“. Пред учениците от 11Б клас, специалност „Механизация на селското стопанство“ и техните преподаватели инж. Стефан Стайков и инж. Жельо Даскалов, бяха представени реализирани проекти от дружеството и възможностите за кандидатстване с проектни предложения по програмите през 2016 г. Събитието, организирано от ОИЦ Стара Загора е част от националната кампания „Успешни заедно“ на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове.