Обява

[google-translator]

Изложение „Бит и традиции в чирпанския край“ и „Панаир на професиите“ 22.04.2016 год. от 11.30 часа в Градски парк Чирпан