Репортаж на ПГСС

[google-translator]

Репортаж на ПГСС – репортерите с директора на училището г-жа Таня Тотева и избраните ползватели по проект № 2015-1-BG01-KA102-014036 „Превръщане на добрия европейски опит в ресторантьорството и туризма в печеливш бизнес“, по програма Erasmus+