Нов спечелен проект от ПГСС гр. Чирпан

[google-translator]

Нов спечелен проект от ПГСС гр. Чирпан

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4235

 

Приключи обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема: „Обичам природата и аз участвам“ от Националната кампания „Чиста околна среда – 2016 г“.

От постъпилите 2655 проекта,  със заповед № РД-163/29.03.2016г., на Министъра на околната среда и водите, са класирани за финансиране общо 476 проекта на общини, детски градини и училища.

От 800 училища, подали заявления за кандидатстване са одобрени и класирани за финансиране само 127. Горди сме, че между тях е и проекта на ПГСС – град Чирпан, на тема: „Училищният двор – място за учене, отдих и спорт на открито“.

Проектът ни е на стойност 4999,90 лв., като дейностите по него предвиждат облагородяване на училищния двор, чрез:

–        Обособяване на паркова зона пред училищната сграда и цветни градинки пред входа на училището;

–        Изграждане на алея на славата с табели от реализирани проекти;

–        Изграждане на алея на билките с учебно-познавателна цел;

–        Закупуване и засаждане на овощен посадъчен материал за  училищните овощни градини;

–        Закупуване на лабораторен комплект за анализ на почвата: „Почва –основни характеристики и показатели“;

–        Изграждане на озеленен спортен кът за игра на открито, с две тенис маси.

Предвидено е дейностите по проекта да започнат от месец май 2016г, а  крайна дата за реализиране на дейностите по Кампанията е 30.10.2016 г.

Убедени сме, че финансирането по проекта и нашите идеи ще допринесат училищният двор на ПГСС да се превърне в приятно място за учене, отдих и спорт на открито!