Национален конкурс под надслов „Влез в час с уроците на природата“

[google-translator]

С това видео учениците от 9А клас от Професионална гимназия по селско стопанство, град Чирпан и членуващи в екоклуба участват в Национален конкурс под надслов „Влез в час с уроците на природата“, организиран от първата в страната мрежа „Златен орех“ за образование за устойчиво развитие, чрез методите на неформалното образование.

Условието на конкурса изисква, чрез кратък видеофилм да се разкаже за училищни инициативи, насочени към опазването на околната среда и ролята на човека.

Нашето видео представя идея за изготвяне на презентация и книжка „Екологичен календар“ от целия клас, чрез предварително подготвяне и представяне на мултимедийни доклади за дни на природата и тематични дискусии, по време на семинарен урок по Биология и ЗО, проведен като обобщителен за раздел „Организъм и среда“.