РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ОТ ПРАКТИКА В ГЕРМАНИЯ

[google-translator]
На 24.11.2015 год. в конферентната зала на ПГСС гр. Чирпан се проведе среща за разпространение на придобитите знания и умения от практика в Германия по проект „Предприемчиви и“ конкурентноспособни чрез иновации от стажуване в Германия“ по програма Еразъм +.
Под формата на презентация присъстващите ученици се запознаха с фирмите, в които е осъществявана практиката, както и с дейностите, извършвани от ползвателите.
Бенефициентите по проекта споделиха впечатления си от проведената практика, както и от посетените забележителности в Прага , Виена, Будапеща, Берлин.