Връчване на удостоверения за владеене на Английски език

[google-translator]
На 11.11.2015 год. в Конферентната зала на ПГСС гр.Чирпан се проведе тържествено връчване на удостоверенията за ниво на владеене на английски език на учениците от професиите „Техник на селскостопанска техника“ и „Ресторантьор“ с усилено изучаване на английски език. Под формата на състезание между два отбора учениците демонстрираха придобитите знания по английски език.
Г- жа Тотева – директор на училището запозна учениците с целите на проект № 2015-1-BG01-KA102-014036 на тема „Превръщане на добрия европейски опит в ресторантьорството и туризма в печеливш бизнес“ по програма “Еразъм+“ и условията за кандидатстване. Проектът ще се реализира през лятото на 2016 година в района на град Милано с партньор Most Sas.