Преподавателите от ПГСС повишават квалификацията си

[google-translator]

На 31.10.2015 год. в хотел „Панорама „, в района на гр. Златоград се проведе обучение на преподавателите от ПГСС гр. Чирпан на тема“ Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение /ECVET/“. Лекторът на семинара доц. д-р Паунка Божинова разясни особеностите на системата ECVET. Беше осъществена конферентна връзка с г-жа Евгения Пекаж –експерт по ECVET за България, която отговори на всички въпроси, свързани с практическото приложение на системата.