Пореден проект в алеята на славата

[google-translator]

 
1w 22

С нова табела в алеята на проектите, в края на месец септември, бе отчетен проект по програма „Коменски”, дейност „Многостранни училищни партньорства”.

Работата по проекта продължи 2 години, като учениците от ПГСС работиха в партньорство с ученици от Турция, Унгария, Португалия и Румъния по един от глобалните проблеми – климатичните промени.

Проектът ни даде възможност  да добием международен опит, да участваме в европейско сътрудничество, да посетим свои връстници и колеги в други европейски страни, да подобрим своите езикови умения, да споделим и сравняваме педагогически методи и да развиваме по-добри образователни и обучаващи умения. Участието в проекта ни помогна да се превърнем в по-добри учещи през целия живот в широк европейски смисъл.

Резултатите от проекта бяха отчетени пред Агенцията по човешки ресурси и получихме много добри оценки за нашата работа. Положили сме значителни усилия за постигане на планираните проектни дейности. Резултатите са успешно популяризирани. Участниците са били включени във всички етапи от реализацията на партньорството.

 

 

Този проект е финансиран по линия на Програма „Учене през целия живот”  на Европейската комисия. ПГСС гр. Чирпан носи отговорност за съдържанието на настоящата публикация. ЕК, ЕС и НА не поемат отговорност за начина, по който представената  информация може да бъде използвана.